דלג לתוכן דלג לפוטר

Olive Oil Tin Cans

  • Olive Oil Tin cans & canisters by SILGAN FOOD CAN at various volumes, starting from 0.5 through 18 liter
  • Gold, Square & Rectangular, Olive-board printed or per customers private label

LITER 0.5
RECTANGULAR GOLD
(49*75*150)

Pallet = 1995

Row = 285 pcs

Alco CAT# 80404

0.5 LITER
ROUND GOLD
(75*185)

Pallet = 1248 pcs

Row = 250 pcs

Alco CAT# 80411

0.75 LITER
GOLD ROUND
(73*200)

Pallet = 1144 pcs

Row = 225 pcs

Alco CAT# 80807

2 LITER
WIDE GOLD SQUARE
(119*152*145)

Pallet = 930 pcs

Row = 62 pcs

Alco CAT# 80410

2 LITER
TALL SQUARE GOLD
(280*90*90)

Pallet = 572 pcs

Row = 143 pcs

Alco CAT# 80401

LITER 2
NARROW GOLD SQUARE
(88*160*173)

Pallet = 1014 pcs

Row = 78 pcs

Alco CAT# 80400

1 LITER
RECTANGULAR GOLD
(185*60*118)

Pallet = 960 pcs

Row = 160 pcs

Alco CAT# 80408

1 LITER
ROUND GOLD
(83*200)

Pallet = 847 pcs

Row = 160 pcs

Alco CAT# 80405

4 LITER
RECTANGULAR GOLD
(119*153*260)

Pallet = 496 pcs

Row = 62 pcs

Alco CAT# 80409

5 LITER
RECTANGULAR GOLD
(119*153*306)

Pallet = 434 pcs

Row = 62 pcs

Alco CAT# 80402

18 LITER
SQUARE GOLD
(235*235*350)

Pallet = 120 pcs

Row = 20 pcs

Alco CAT# 80403

Skip to content